Eesti-saksa kakskeelne lastehoid lastele vanuses
12 kuud kuni 7 aastat